01-10-17

Zondag 1 oktober 2017

Mercedes Benz

Janis Joplin

 

DE ZANGERES EN HET LAATSTE LIED *

jUKEjANIS.jpgVandaag in 1970, drie dagen voor haar dood, nam Janis Joplin haar laatste nummer op: Mercedes Benz. Het verscheen op het postume succesalbum Pearl, een elpee die veel toegankelijker klonk voor een breed publiek dan haar rauw werk met Big Brother & The Holding Company. De plaat leverde een Amerikaanse nummer 1 op met Me And Bobby McGee, een compositie van haar voormalige minnaar Kris Kirstofferson.

In zijn autobiografie ‘Midnight Mover’ beweert Bobby Womack dat Janis Joplin inspiratie voor Mercedes Benz vond tijdens een autorit met hem in zijn nieuwe Mercedes 600. Ze zat nog maar net in de wagen en ze begon te zingen: “Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz.” Dat kan waar zijn, maar het nummer was eerder ontstaan, tijdens een ‘poetry jam’ met een vriend van haar, Bob Neuwirth. De eerste zin komt trouwens uit een poeziëwerk van beatdichter Michael McClure. Die twee mannen staan dan ook als co-auteurs te boek.

Bobby Womack had Trust Me voor haar geschreven, een song die ook op Pearl prijkt. Janis Joplin wou nog meer materiaal van hem en had daarom een afspraak gemaakt. Toen de twee na hun tochtje met de auto weer aankwamen in de studio waar aan het nieuwe album werd gewerkt, bleken de muzikanten al naar huis. Daarom nam ze Mercedes Benz a capella op.

De stiefzus van Janis Joplin erfde de auteursrechten van haar songs en gaf haar toestemming aan de autoconstructeur Mercedes om het nummer te gebruiken in een reclameclip. Een grove vergissing was dat. De tekst is toch duidelijk een aanklacht tegen materialisme en overconsumptie. Dat iemand via een gebed bij God een luxueuze wagen, een kleurentelevisie en ‘a night on the town’ bestelt, toont voor de auteurs aan hoe mensen geluk verwarren met bezit. Zelf benadrukte ze dat nog met een inleiding tot het lied. Ik weet niet of dat ook bij latere persingen of cd-edities van Pearl het geval is, maar op mijn exemplaar zegt ze voor ze begint te zingen: “I’d like to do a song of great social and political import.”

In de tweede strofe heeft ze het over ‘Dialing For Dollars’. Dat was een televisieprogramma waarin willekeurig mensen werden gebeld. Die konden een aanzienlijke geldprijs winnen als ze bewezen naar de betreffende zender te kijken door het op het scherm vertoonde codewoord uit te spreken.

Ik maak een einde aan deze bijdrage op dezelfde manier als zij de song afbrak: “That’s it!”

 

PS / De titel van deze bijdrage is een verwijzing naar De Zanger Van Het Laatste Lied van De Dijk, een track uit hun cd Brussel.

 

Welkom aan de lezers toe hier terchtkomen via www.internetgazet.be

 

 

 

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.